fot"Nie poddaj się, bierz życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans"- takim mottem zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbędzie się według następującego harmonogramu:

erasmusZespół Szkół Zawodowych w Lublińcu będzie realizować w latach 2023-24 projekt Erasmus+ w ramach AKCJI 1 Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty krótkoterminowe (KA122-VET) „Absolwent Europejczyk”. W projekcie wezmą udział uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie wezmą udział w stażach zawodowych w Niemczech i Portugalii.

Dnia 17 maja 2023 roku zapraszamy na spotkania z rodzicami, które odbędą się według harmonogramu:

4tbW dniu 27 kwietnia 2023 r. uroczyście pożegnaliśmy kończących naukę w Technikum nr 3  absolwentów klasy  IV Tb.  Tegorocznych maturzystów godnie pożegnali w programie artystycznym uczniowie klas IV Ta. Absolwenci podziękowali dyrekcji, wychowawcy,  nauczycielom i pracownikom szkoły za cztery lata wspólnej drogi edukacyjnej. Były miłe słowa, wzruszenia, kwiaty i pyszny tort...

Natomiast 28 kwietnia 2023 r. nastąpiło oficjalne wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy otrzymali  dyplomy i podziękowania  za wysokie wyniki w nauce, konkursy oraz aktywny udział w życiu szkoły. 

Trzymamy kciuki, aby najbliższy egzamin – najważniejszy szkolny sprawdzian – wypadł jak najlepiej. Życzymy szczęścia i powodzenia oraz mądrych, dojrzałych wyborów w całym dorosłym życiu.