HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 
W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół 

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – poziom podstawowy język polski – poziom rozszerzony
9 wtorek matematyka – poziom podstawowy
10 środa język angielski – poziom podstawowy

język angielski – poziom rozszerzony

11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – poziom rozszerzony
18 czwartek język niemiecki – poziom podstawowy język niemiecki - poziom rozszerzony
27, 28 – sobota, niedziela
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

           

zd motyw