fot"Nie poddaj się, bierz życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans"- takim mottem zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbędzie się według następującego harmonogramu:

erasmusZespół Szkół Zawodowych w Lublińcu będzie realizować w latach 2023-24 projekt Erasmus+ w ramach AKCJI 1 Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty krótkoterminowe (KA122-VET) „Absolwent Europejczyk”. W projekcie wezmą udział uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie wezmą udział w stażach zawodowych w Niemczech i Portugalii.

Dnia 17 maja 2023 roku zapraszamy na spotkania z rodzicami, które odbędą się według harmonogramu: