bigstock Women and man speaking English 83597204 wz1rfp- ZWROTY MATURALNE:

Uzyskiwanie informacji:

1. What's your view? - Jakie jest Twoje zdanie?

2. How do you see it? - Jak to widzisz?

3. Could you elaborate on that? - Możesz to rozwinąć?

4. Would you care to comment on? - Mógłbyś to skomentować?

Wyrażanie opinii:

5. In my judgment... - Moim zdaniem...

6. I think it’s essential to… - Myślę, że istotne jest...

7. To say nothing of aside from... - Abstrahując od...

8. I get the impression that... - Odnoszę wrażenie, że...

9. I want to press the point that... - Chcę podkreślić, że...

10. To exemplify this point... - Aby zobrazować ten punkt...

11. Strictly speaking... - Mówiąc wprost...

12. It would be more accurate to say that... - Bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że...

13. There is no doubt about it that... - Nie ma wątpliwości co do tego, że...

14. To be brief... - Krótko mówiąc...

15. The point I'm trying to make is... - Chodzi mi o to...

16. In answer to your question... - W odpowiedzi na Twoje pytanie...

17. The point I'm trying to make is... - Chodzi mi o to...

18. When it comes to me... - Jeśli chodzi o mnie... Zgadzanie się:

19. I couldn't agree more... - W zupełności się zgadzam...

20. I'm of the same opinion. - Mam takie samo zdanie.

21. I endorse wholeheartedly your opinion... - W pełni zgadzam się z Twoją opinią...

22. I must agree with that... - Muszę się z tym zgodzić...

23. That sounds reasonable. - To brzmi rozsądnie.

Wyrażanie niezdecydowania:

24. To be honest... - Jeśli mam być szczery...

25. I't torn between... - Jestem rozerwany pomiędzy...

26. I'm not entirely convinced... - Nie jestem do końca przekonany...

27. Actually, I don't have any first-hand experience of... but... - Właściwie to nie mam doświadczenia w... ale...

28. I haven't the faintest idea about... - Nie mam najmniejszego pojęcia o...

29. I haven't the remotest conception... - Nie mam zielonego pojęcia...

Negocjowanie:

30. That's a valid point, but... - Słuszna uwaga, ale...

31. I'd like to raise a question about... - Chciałbym podnieść kwestię na temat...

32. Another significant point is that... - Kolejną istotną kwestią jest to, że...

33. Let me elaborate... - Pozwól mi rozwinąć...

34. From all angles... - Uwzględniając wszelkie aspekty...

Wyrażanie innego zdania:

35. Excuse my interrupting you, but... - Przepraszam, że Ci przerywam, ale...

36. I'm not at all convinced that... - Nie jestem przekonany co do tego, że...

37. I am firmly opposed to the idea that... - Jestem całkowicie przeciwny temu, że...

38. I'm of a different opinion because... - Mam inne zdanie, ponieważ...

39. I can't go along with that. - Nie mogę się z tym zgodzić.

40. I can't agree with this idea. - Nie mogę się z tym zgodzić.

Opis obrazka:

41. At the first glimpse... - Na pierwszy rzut oka

42. In the foreground we can see... - Na pierwszym planie możemy zobaczyć...

43. In the background there is... - Na dalszym planie znajduje się...

44. The viewer's attention is focused on... - Uwaga widza jest skupiona na...

45. The picture shows a scene from... - Obrazek pokazuje scenę z...

Inne wyrażenia:

46. moreover - poza tym

47. nevertheless - pomimo to

48. hence - stąd

49. therefore - zatem

50. however - jednakże

- WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MATURY USTNEJ:

http://mechanikdebica.edu.pl/matura/matura_ustna_j_ang.pdf