(opracowanie: mgr inż. Renata Pruska, mgr inż. Jolanta Mazur – Pogoda)

 W dniu 11 marca 2009r. w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy, którego motywem przewodnim stały się „Wspomnienia z dzieciństwa”. Celem konkursu było podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami i szkołami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie cukiernictwa. Pomysłodawcami zorganizowania konkursu były pani Renata Pruska oraz pani Jolanta Mazur – Pogoda.

(Opracowała: Jolanta Mazur - Pogoda)

Uczennice naszej szkoły: Iwona Florek (kl. III p-c), Patrycja Myrcik (kl. III p-c), Monika Ligendza (kl. II wzc) i Justyna Łoska (kl. II wzc) w dniu 3 grudnia 2009 r. wzięły udział w konkursie „Bożonarodzeniowy wyrób cukierniczy”. Organizatorem konkursu była Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie. Zadaniem konkursowym było wykonanie wyrobów cukierniczych w jednej z dwóch kategorii: szopka świąteczna lub figury świąteczne. Wszyscy uczestnicy konkursu, w tym również nasze dziewczyny, wykazali się olbrzymią pomysłowością. W przedstawionych pracach widać było trud, zaangażowanie i serce włożone w wykonanie szopek, choinek, bałwanków, bombek i stroików świątecznych. Wyroby wszystkich uczniów będą wystawione na Targach Bożonarodzeniowych w Częstochowie.


O konkursie: |Dziennik Zachodni Ziemia Lubliniecka|
(opracowanie: mgr inż. Renata Pruska, mgr inż. Jolanta Mazur – Pogoda)

W dniu 21 kwietnia 2010r. w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbyła się II Edycja Międzyszkolnego Konkursu Cukierniczego, którego motywem przewodnim stały się „Torty weselne”. Celem konkursu było podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami i szkołami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie cukiernictwa. Pomysłodawcami zorganizowania konkursu były pani Renata Pruska oraz pani Jolanta Mazur – Pogoda.

Artykuł w Dzienniku Zachodnim o Turnieju
(opracowanie: mgr Jolanta Skubala)

Każdy z nas z rozrzewnieniem wspomina czasy dzieciństwa. Szczególnie te chwile, kiedy rodzice lub dziadkowie czytali nam do snu bajki. Roiło się w nich od księżniczek, smoków, czarodziejskich przedmiotów i krasnoludków. W ten znany z dzieciństwa świat wprowadzili nas uczestnicy wojewódzkiego etapu  XVI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Bez użycia zaklęć wyczarowali smakowite torty, chleby, bułki i chałki.