Imię i nazwisko Funkcja
mgr Jolanta Kardas Dyrektor Szkoły
mgr Paweł Mzyk Wicedyrektor Szkoły
mgr Jolanta Skubala Wicedyrektor Szkoły 
mgr inż. Renata Pruska Kierownik szkolenia praktycznego