etwinW roku szkolnym 2023/24 uczniowie Technikum nr 3 pod kierunkiem nauczycielki j. angielskiego - pani Marleny Bugajskiej realizowali projekt eTwinning pt. "Live in the present". 
 
Uczniowie z klas 5Ta, 4Tg i 2Tg w składzie: Lena Gembała, Natalia Swoboda, Tatiana Gawenda, Agata Zakrzewska, Hanna Mnich, Julia Dymarek, Magda Barzak, Zuzanna Sprycha, Łukasz Małachowski i Nadia Nowińska współpracowali z następującymi krajami partnerskimi: Słowacja, Litwa, Bułgaria i Hiszpania. Projekt oprócz rozwijania kompetencji językowych i cyfrowych oraz nawiązania zagranicznych znajomości, poruszał przede wszystkim bardzo ważne kwestie związane z Mindfulness (uważność) i well-being (dobrostan).
 
Więcej dowiecie się ze stworzonego przez wszystkie kraje filmu: https://tiny.pl/dpxb4 .