Jubileusz„Lubię wracać tam gdzie byłam już….” Wszyscy lubimy wracać do miejsc, w których byliśmy... Dzisiaj wracamy do miejsca, które ma swoją historię! 50 lat!” - z ogromnym wzruszeniem rozpoczęła swoje przemówienie Jolanta Kardas dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
 
 
Następnie goście zaproszeni zostali w niezwykłą podróż w czasie, podczas której przypomniano początki szkoły i jej najnowsze dzieje. Prezentowane wydarzenia i zdjęcia przybliżyły uczestnikom historię pięćdziesięciu lat istnienia Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu. Były nawiązania do minionych lat; była zaduma i nostalgia, ale też duma i radość.
 
- Spotkania jubileuszowe są zawsze dobrą okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planowanymi działaniami. Jest to czas, kiedy pamięcią wraca się do tych wszystkich, których praca i zaangażowanie tworzyły dorobek szkoły. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować dyrektorom szkoły: obecnej Pani dyrektor Jolancie Kardas i poprzednim dyrektorom: Hubertowi Kubosiowi i Alfredowi Prządle – mówił podczas uroczystości starosta Joachim Smyła. - Przez 50 lat szkoła zmieniła swój wygląd, dobudowano m.in. nowe skrzydło, powstało boisko sportowe. Unowocześniono metody nauki, uczniowie korzystają z komputerów i nowoczesnych pracowni, ale nadal jednak najważniejszy jest tu Człowiek. Kadra pedagogiczna dba o to, żeby każdy uczeń uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i dążyć do realizacji tych marzeń. Za to dziękuję! – kontynuował swoją wypowiedź starosta.
 
Ważną częścią uroczystości było nadanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego. Na sztandarze widnieją słowa „Labor omnia vincit”, czyli praca wszystko zwycięża. Właśnie ten cytat najlepiej oddaje charakter szkoły.
 
Na wniosek Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie przyznał Dyrekcji Szkoły "Platynowe Medale za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego im. Jana Kilińskiego". Wyróżnieni zostali: dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu - Jolanta Kardas, wicedyrektorzy: Jolanta Skubala i Paweł Mzyk oraz kierownik szkolenia praktycznego - Renata Pruska.
 
Jubileuszową galę uświetnił muzyczny występ absolwentów szkoły: Leny Gambały, Krzysztofa Gembały, Wojciecha Gembały oraz Daniela Poloczka.
 
Po uroczystej akademii nie zabrakło urodzinowego tortu i okolicznościowego poczęstunku. Był czas na wspomnienia i spotkania po latach. W wyjątkowo miłej atmosferze spotkało się kilka pokoleń, które połączyła Szkoła z tradycjami – Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.