Informuje się o możliwości uzyskania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Szczegółowe informacje  o programie , załączniki,  Wzór wniosku o przyznanie pomocy zamieszczono na stronie internetowej www.lubliniec.eu w zakładce Edukacja/wyprawka-szkolna lub u pedagoga szkolnego.
Wnioski składa się do Dyrektora Zespołu Szkół  Zawodowych w Lublińcu w terminie do dnia 06 października 2023r.
W szkole informacji udziela pedagog szkolny Sylwia Koza, tel. 343511432.