Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych - Piekarnia - Ciastkarnia Kampa

Drukuj

e 5dnia 9.11.2018r uczniowie klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy I wzs /sprzedawca / brali udział w spotkaniu z Panem Pawłem Kampa - współwłaścicielem Piekarni- Ciastkarni Kampa. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z historią firmy, strategią jej działania oraz uzmysłowienie uczniom ogromnej roli szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu umiejętności i kwalifikacji  niezbędnych w przyszłości na rynku pracy.

                                                         Halina Hońca