Konkurs na 100-lecie PCK

Drukuj

konkurs PCK

ORGANIZATOR KONKURSU:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublińcu

TERMIN REALIZACJI:
20 maja – 10 czerwca 2019 rokCEL KONKURSU:
*
przybliżenie dzieciom i młodzieży wizerunku Polskiego Czerwonego Krzyża
* zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo, wzajemną pomoc
*upowszechnienie zasad PCK oraz popularyzacja działalności PCK
* zainteresowanie dzieci działalnością wolontariacką

UCZESTNICY:
Konkurs plastyczny adresowany jest dla dzieci i młodzieży z powiatu lublinieckiego, którzy przygotują indywidualne prace w następujących kategoriach:
* uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
*
uczniowie szkół średnich

TECHNIKA I FORMA WYKONANIA PRACY:
Dopuszczalne techniki wykonania prac konkursowych: rysunek, malarstwo, kolaż, wycinanka, wydzieranka.
Prace należy wykonać w formacji A4 lub A3.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio publikowane.

Każda praca powinna zawierać dołączony załącznik 1. do niniejszego Regulaminu wypełniony i podpisany przez prawnego opiekuna uczestnika Konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace biorące udział w konkursie należy składać w biurze Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublińcu osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie 10 czerwca 2019 roku.
W przypadku wysłania pocztą należy zabezpieczyć prace w taki sposób by nie uległy zniszczeniu. O terminie wpłynięcia pracy za pośrednictwem poczty będzie decydować stempel z datą na przesyłce.

Adres do przesyłki:
Oddział Rejonowy PCK
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec
skr. pocz. 15

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY:
Organizator przewidział dla zwycięzców Konkursu wszystkich grup wiekowych nagrody i wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną do szkół do dnia 17 czerwca 2019 roku. a zwycięzcy zostaną zaproszeni na Uroczysty Koncert z okazji 100lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbędzie się 19 września 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, na którym zostaną wręczone nagrody.

FreshJoomlaTemplates.com

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
1378695
Friday the 20th. Custom text here