XVI edycja programu - Dzień przedsiębiorczości 20 marca 2019 r.

Drukuj

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Program skierowany jest dla uczniów kształcących się w technikum

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

Koordynator projektu: Renata Pruska, Ewa Swarlik