„Kultura wyznacznikiem otwartej przestrzeni – możemy więcej”.

Drukuj

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych uczestnikami projektu społecznego

Dnia 13 grudnia, kilkanaście dni przed Świętami Bożego Narodzenia, młodzież Zespołu Szkół Zawodowych, uczestniczyła w przedświątecznym spotkaniu, które zorganizowało Stowarzyszenie - Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej „Druga Szansa”.

W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci i młodzież z Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, grupa kobiet z Zakładu Karnego w Lublińcu oraz gospodarz tego szczególnego wydarzenia – Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych.

Zaproszonych gości powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, mgr Jolanta Kardas. Spotkanie poprowadziła Pani Profesor Barbara Nowak, Prezes Stowarzyszenia, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierująca Katedrą Wychowania do Pracy i Pomocy Postpenitencjarnej Wydziału Nauk Społecznych.

Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji: „Tradycje i obrzędy Bożonarodzeniowe na ziemiach polskich”, której towarzyszyła piękna prezentacja multimedialna.

Szkolny zespół muzyczny: Magdalena Droździok, Paulina Kultys, Natalia Ordon i Karolina Budzik, pod kierunkiem pana Adama Pietrygi, uświetnił to przedsięwzięcie, wykonując piękne kolędy i pastorałki. Nasi goście chętnie włączyli się do wspólnego kolędowania. Wszyscy zaśpiewaliśmy kolędę: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, spotkaniu towarzyszyła przyjazna i życzliwa atmosfera.

Planowane są kolejne spotkania, warsztaty oraz wyjazdy dotyczące kultury i obrzędowości śląskiej, integrujące środowisko seniorów oraz młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych.

Adam Pietryga