Wprowadzenie Stopnia Alarmowego ALFA

Drukuj

Zarządzenie Nr 215 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2018 roku o wprowadzeniu od 26 listopada do 15 grudnia 2018 r. stopnia alarmowego ALFA na terenie miasta Krakowa i województwa śląskiego obowiązujący od dnia 26 listopada 2018 r., od godz. 00:00, do dnia 15 grudnia 2018 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawach zmian klimatu (COP24).

pismo

rozporządzenie