Wyprawka Szkolna

Drukuj

W związku z podjęciem w dniu 17 września 2018r. przez Radę Ministrów Uchwały nr 126/2018 w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018r. ,,Wyprawka szkolna" informujemy o możliwości skorzystania przez uczniów z pomocy dofinansowania zakupu podręczników.

Wnioski należy składać do Dyrektora szkoły do dnia 19 października 2018r.

Informacji udziela pedagog szkolny S.Koza