Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja 2019 Zima

Drukuj

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019 – do 9 września 2018

Egzamin część pisemna : 10 stycznia 2019

Egzamin praktyczny ( d) – 9 stycznia 2019

Egzamin praktyczny ( w ) – od 11.01 do 16.02.2016

Termin ogłoszenia wyników - 22 marca 2019